Chat hỗ trợ
Chat ngay

Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm SWITCH Trong Excel 2016

Hướng dẫn sử dụng hàm switch trong excel

Nếu bạn đã quá quen thuộc với hàm IFS lòng nhau trong Excel. Thì bạn sẽ thích sử dụng hàm SWITCH. Hàm SWITCH sẽ trả về kết quả tương ứng khi kết quả khớp với kết quả biểu thức trả về.

Hàm SWITCH là một hàm cơ bản trong Excel, được áp dụng trong Excel 2016. Hàm SWITCH sẽ so sách đối chiếu kết quả của biểu thức. Và hàm SWITCH sẽ so sách kết quả với biểu thức kiểm tra. Nếu kết quả giống nhau sẽ trả về giá trị định sẵn. Ngược lại không giống nhau thì trả về giá trị mặc định chúng ta quy định.

Công thức và cú pháp hàm SWITCH

Công thức hàm SWITCH trong Excel

=SWITCH( expression, value1, result1, [value2, result2], [value3, result3], …, [default])

Cú pháp hàm SWITCH

expression: là biểu thức hay giá trị so sánh đối chiếu, giá trị này sẽ đối chiếu với từng giá trị value mà ta cung cấp.

value1, [value2]: giá trị value, giá trị này sẽ được so sánh đối chiếu với expression biểu thức ở trên.

result1, [result2]: Kết quả này sẻ được trả về khi kết quả đối chiếu giữa expressionvalue trùng nhau.

[default]: Nếu kết quả của biểu thức khi đối chiếu với tất cả value mà không có sự trùng khớp thì giá trị ở default sẽ được hiển thị.

Một số lưu ý khi sử dụng hàm SWITCH

Hàm SWITCH được giới thiệu ở phiên bản Excel 2016. Như vậy, hàm SWITCH chỉ có ở phiên bản Excel 2016 và không có ở các phiên bản Excel trước đó, hàm SWITCH cũng không có ở phiên bản Excel 2016 đối với MAC.

Hàm SWITCH Excel bạn có thể nhập lên đến 126 cập giá trị kêt quả vào hàm SWITCH.

Nếu bạn không cụng cấp giá trị mặc định (giá trị [default]) và khi so sách mà không có cập giá trị nào trùng khớp mà mình cung cấp thì hàm SWITCH sẽ trả về mã lỗi #N/A.

Ví dụ thực tế về hàm SWITCH trong Excel

Trong ví dụ được hiển thị, công thức sau:

= SWITCH(C5,1,”Kém,2,”OK”,3,”Tốt”,”?”)

Công thức hàm switch trên. Nếu kết quả ô C5 so sánh với một trong các giá trị trong các cập value trung khớp thì kết quả sẽ tương ứng với các giá trị kèm theo. Ngược lại thì sẽ trả về “?”.

SWITCH chỉ thực hiện một so sánh chính xác, vì vậy bạn không thể thực hiện bao gồm các toán tử logic khác như lớn hơn (>) hoặc nhỏ hơn (<) trong biểu thức logic để so sánh. Bạn có thể khắc phục hạn chế này bằng cách xây dựng một công thức để so khớp với TRUE như sau:

=SWITCH(TRUE,A1>=1000,”Vàng”, A1>=500,”Bạc”,”Đồng”)

Tuy nhiên, trong trường hợp như thế này, hàm IFS có thể sẽ đơn giản hơn.

Kết luận

Vậy mình đã hướng dẫn các bạn hàm SWITCH trong Excel, mình nhắc lại một số lưu ý khi dùng làm SWITCH

  • Biểu thức có thể là một công thức khác trả về một giá trị cụ thể.
  • SWITCH có thể xử lý tới 126 cặp giá trị / kết quả.
  • Nhập đối số cuối cùng để đặt kết quả mặc định khi không tìm thấy kết quả phù hợp nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *