Chat hỗ trợ
Chat ngay

Chuyển số âm sang số dương trong Excel sử dụng hàm ABS

Giới thiệu hàm ABS trong Excel

Hàm ABS trong excel được sử dụng để chuyển đổi bất kỳ số âm nào thành số dương. Các giá trị nhận được từ chức năng ABS là giá trị tuyệt đối chỉ bằng cách loại bỏ dấu trừ (-) khỏi giá trị tính toán.

Giá trị tuyệt đối hiểu là một giá trị không âm, lớn hơn hoặc bằng 0. Giá trị tuyệt đối của một số chính là số đó không có dấu âm.

Công thức cú pháp hàm ABS

Công thức: ABS(number)

Công thức của hàm ABS rất dễ dàng và chỉ bao gồm một tham số, tức là số.

number: là một số âm, giá trị bắt buộc, giá trị dạng số.

Đối với điều này, hàm ABS chúng ta có thể cung cấp tham chiếu là ô địa chỉ, chúng ta có thể nhập số trực tiếp và chúng ta có thể nhập số trong dấu ngoặc kép.

Hướng dẫn sử dụng hàm ABS chuyển số âm thành số dương trong excel

Sau đây là các ví dụ thực tế áp dụng hàm ABS:

Ví dụ 1 sử dụng hàm ABS trong Excel

Từ danh sách các số ở ví dụ bên dưới, chuyển đổi tất cả các số âm sang số dương bằng hàm ABS.

Bây giờ mình sẽ áp dụng hàm chuyển từ số âm sang số dương ABS để áp dụng vào ví dụ trên

Công thức như sau: =ABS(A2)

Tiếp theo áp dụng công thức cho các ô thuộc cột B còn lại:

Như kết quả ở trên thì hàm ABS đã chuyển từ số âm sang số dương. Giá trị các số âm cột Number được chuyển sang số dương.

Ví dụ 2 sử dụng hàm ABS trong Excel

Từ ví dụ đơn giản ở trên, chúng ta đã học được cách chuyển số âm sang số dương sử dụng hàm ABS. Bây giờ, chúng ta hãy làm thêm một ví dụ. Nếu số là số âm thì chuyển đổi thành số dương, còn nếu số là số dương thì sẽ có một đoạn văn bản thông báo là “số không âm”.

Để làm được yêu cầu trên chúng ta sử dụng hàm IF. hàm IF kiểm tra xem số đó có nhỏ hơn 0 hay không (Nếu (A <0) thì chuyển sang số dương, Nếu lớn hơn 0 thì thông báo số không âm.

Công thức có dạng như sau:

=IF(A2<0,ABS(A2),”Số không âm”)

Áp dụng công thức cho các ô còn lại ta sẽ có kết quả như ảnh bên dưới, ảnh bên dưới số 69 và số 47 là số dương. Nên sẽ có giá trị trả về bên cột Chuyển số dương là “Số không âm

Các bài viết liên quan về kiến thức Excel

Áp dụng hàm CountA để đếm sản phẩm đã bán và sản phẩm còn lại

Cách gộp ô trong Excel dùng chức năng Center Across Selection

Gia Sư Dạy Kèm Tin Học Văn Phòng Online tại Bắc Ninh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *