Chat hỗ trợ
Chat ngay

Áp dụng hàm CountA để đếm sản phẩm đã bán và sản phẩm còn lại

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dung hàm count để đếm các sản phẩm đã bán được và sản phẩm còn lại khi kinh doanh và buôn bán gì đó. Trong bài viết này mình có sử dụng hàm CountA. Các bạn có thể tìm hiểu thêm hàm Count.

Giới thiệu về hàm CountA

Hàm countA là hàm đếm các giá trị các ô có chứa dữ liệu, hàm counta có thể đếm cả dòng có thông báo lỗi. Trong bộ hàm đếm có rất nhiều hàm đếm như: hàm count, hàm countA, hàm countBlank,…

Ở bài viết này mình chỉnh giới thiệu cho các bạn cách áp dụng hàm countA vào bài toán thực tế.

Cú pháp hàm countA

Công thức: CountA (value1;value2;…)

Trong đó: value1, value 2: có thể là một vùng dữ liệu cần đếm.

Ví dụ hàm đếm countA: Mình có một danh sách điểm danh sinh viên, nhưng sau khi điểm danh mình không biết có bao nhiêu bạn vắng. Vậy có cách nào để đếm được số sinh viên vắng mà không có sai sót hay mất thời gian không?

Cách giải quyết là áp dụng hàm CountA để đếm số sinh viên vắng.

Giải thích: hàm countA sẽ đếm những ô có ký tự hoặc dữ liệu. Ở cột vắng khi mình điểm danh, bạn nào vắng mình sẽ đánh dấu X. Hàm countA sẽ đếm các ô có ký tự, trường hợp này là ô có ký tự X. Kết quả sẽ cho thấy có 2 sinh viên vắng.

Áp dụng hàm CountA để đếm số lượng sản phẩm đã bán và còn lại

Bây giờ mình sẽ áp dụng hàm đếm CountA để áp dụng vào thực tế. Giả sử mình có danh sách các sản phẩm như ảnh bên dưới và sau khi tính thành công thì bạn có thể thống kê được tổng sản phẩm đã bán, sổ lượng sản phẩm còn lại.

Bước 01: Bước đầu tiên bạn cần thiết kế cho mình một bảng dữ liệu như ảnh bên trên,

Bước 02: Đầu tiên mình cần tính tổng sản phẩm hiện có tại ô dữ liệu F2 bằng công thức như sau:

= CountA (B3:B10)

Trong đó: giá trị B3:B10: vùng dữ liệu của cột “tên sản phẩm“.

Bước 03: Tiếp theo là tính sản phẩm đã bán tại ô F3. Bạn điền theo công thức như sau:

Ở bước này là tính sản phẩm đã bán dựa vào dòng dữ liệu ở cột đã bán. Các bạn điền công thức này vào:

=CountA (C3:C10)

Trong đó: giá trị C3:C10: vùng dữ liệu của cột “đã bán“.

Bước 04: Còn lại là chúng ta chỉ tính giá trị sản phẩm còn lại chưa bán được ở ô F4. Công thức sẽ có dạng như sau:

=COUNTA(B4:B11)-COUNTA(C4:C11)

Kết luận: Như vập mình đã tính thành công sản phẩm đã bán hoặc chưa bán áp dụng hàm CountA một cách đơn giản. Kết quả cuối cùng sẽ như ảnh sau đây:

Các bài viết về liên quan về Excel

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *