Chat hỗ trợ
Chat ngay

Hàm Random RANDARRAY trong Excel 365

Như bạn có thể biết, Microsoft Excel đã có một vài hàm RanDom – hàm RAND và hàm RANDBETWEEN . Hôm nay trung tâm tin học Bắc Ninh sẽ giới thiệu cho bạn Cách làm random số bằng hàm Random khác? Hàm RANDARRAY này mạnh hơn rất nhiều hơn các hàm random khác và có thể thay thế cả các hàm random khác. Ngoài việc thiết lập các giá trị Min và giá trị Max của hàm, hàm RANDARRAY cho phép bạn chỉ định số hàng và cột cần Random và có thể tạo số thập phân hoặc số nguyên ngẫu. Hàm RANDARRAY thậm chí có thể xáo trộn dữ liệu và chọn một mẫu ngẫu nhiên.

giới thiệu hàm RANDARRAY trong Excel

Hàm RANDARRAY trong Excel trả về một mảng số ngẫu nhiên trong hai số bất kỳ mà bạn chỉ định.

Đây là một trong 6 hàm mới được giới thiệu trong Microsoft Excel 365.

Hàm có cú pháp sau. Vui lòng lưu ý rằng tất cả các đối số là tùy chọn có thể không cần điền:

RANDARRAY([rows], [columns], [min], [max], [whole_number])

 • rows (tùy chọn) – xác định số hàng cần điền. Nếu bỏ qua, mặc định là 1 hàng.
 • columns (tùy chọn) – xác định số lượng cột cần điền. Nếu bỏ qua, mặc định là 1 cột.
 • min (tùy chọn) – số ngẫu nhiên nhỏ nhất. Nếu không được chỉ định, giá trị 0 mặc định sẽ được sử dụng.
 • max (tùy chọn) – số ngẫu nhiên lớn nhất. Nếu không được chỉ định, giá trị 1 mặc định sẽ được sử dụng.
 • whole_number (tùy chọn) – xác định loại giá trị nào sẽ trả về:

ĐÚNG – số nguyên
FALSE hoặc bị bỏ qua (mặc định) – số thập phân

Hàm RANDARRAY – những điều cần nhớ

Để tạo Random các số ngẫu nhiên trong trang tính Excel sử dụng hàm RANDRRAY, có 6 điểm quan trọng cần lưu ý:

 • Hàm RANDARRAY chỉ khả dụng với phiên bản Microsoft 365. Trong Excel 2019, Excel 2016 và các phiên bản Excel trước đó, hàm RANDARRAY không áp dụng được.
 • Hãy đảm bảo bạn có đủ ô trống ở dưới và / hoặc ở bên phải ô mà bạn nhập công thức, nếu không sẽ xảy ra lỗi #SPILL.
 • Nếu không có đối số nào được chỉ định, công thức RANDARRAY() trả về một số thập phân duy nhất từ ​​0 đến 1.
 • Nếu các đối số hàng và cột được biểu diễn bằng số thập phân, hàm RANDARRAY sẽ chỉ lấy số nguyên trước dấu thập phân (ví dụ: 5.9 sẽ được coi là 5).
 • Nếu đối số MIN hoặc MAX không được xác định, hàm RANDARRAY sẽ thay bằng giá trị mặc định thành 0 và 1 tương ứng.
 • Giống như các hàm Random khác, hàm RANDARRAY, có nghĩa là hàm RANDARRAY tạo ra một danh sách các giá trị ngẫu nhiên mới mỗi khi trang tính được tính toán. Để ngăn điều này xảy ra, bạn có thể thay thế các công thức bằng các giá trị bằng cách sử dụng tính năng Paste Special > Values của Excel.

Công thức RANDARRAY cơ bản trong Excel

Và bây giờ, mình sẽ hướng dẫn bạn viết một công thức sủ dụng hàm Randarray ở mức đơn giản.

Giả sử bạn muốn random ngẫu nhiên từ hàng 5 và cột 3 với bất kỳ số ngẫu nhiên nào. Để hoàn thành, hãy thiết lập hai đối số đầu tiên theo cách này:

 • Hàng là 5 vì chúng ta muốn kết quả có 5 hàng.
 • Cột là 3 vì chúng ta muốn kết quả trong 3 cột.

Tất cả các đối số khác, chúng tôi để giá trị mặc định của chúng và nhận công thức sau:

=RANDARRAY(5, 3)

Nhập nó vào ô trên cùng bên trái của phạm vi đích (trong trường hợp của chúng tôi là A2), nhấn Vào và bạn sẽ có kết quả tràn qua số hàng và cột được chỉ định.

Như bạn có thể thấy trong ảnh chụp màn hình ở trên, công thức RANDARRAY cơ bản này lấp đầy phạm vi bằng các số thập phân ngẫu nhiên từ 0 đến 1. Nếu bạn muốn nhận các số nguyên trong một phạm vi cụ thể, thì hãy định cấu hình ba đối số cuối cùng như được minh họa trong các ví dụ khác.

Các ứng dụng của hàm RANDARRAY trong Excel

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy một vài công thức nâng cao bao gồm các tình huống ngẫu nhiên điển hình trong Excel.

Tạo số ngẫu nhiên giữa hai số

Để tạo danh sách các số ngẫu nhiên trong một phạm vi cụ thể, hãy cung cấp giá trị nhỏ nhất trong đối số thứ 3 và số lớn nhất trong đối số thứ 4 . Tùy thuộc vào việc bạn cần số nguyên hay số thập phân, hãy đặt đối số thứ 5 thành TRUE hoặc FALSE, tương ứng.

Ví dụ: hãy điền một phạm vi gồm 6 hàng và 4 cột với các số nguyên ngẫu nhiên từ 1 đến 100. Đối với điều này, mình thiết lập các đối số sau của hàm RANDARRAY:

 • Row là 6 vì chúng ta muốn kết quả có 6 hàng.
 • columns là 4 như chúng ta muốn kết quả trong 4 cột.
 • Min là 1, là giá trị nhỏ nhất mà chúng tôi muốn có.
 • Max là 100, là giá trị lớn nhất được tạo.
 • Whole_number là TRUE vì chúng ta cần số nguyên.

Đặt các đối số lại với nhau, chúng ta nhận được công thức này:

=RANDARRAY(6, 4, 1, 100, TRUE)

Và nó tạo ra kết quả sau:

Tạo ngày ngẫu nhiên giữa hai ngày

Làm thế nào để tạo ngày ngẫu nhiên trong Excel? hàm RANDARRAY là một giải pháp dễ dàng! Tất cả những gì bạn phải làm là nhập ngày bắt đầu và ngày kết thúc trong các ô được xác định trước, sau đó tham chiếu các ô đó trong công thức của bạn:

RANDARRAY (hàng, cột, date1 , date2 , TRUE)

Đối với ví dụ này, chúng tôi đã tạo một danh sách các ngày ngẫu nhiên giữa các ngày trong ô D1 và ô D2 ​​với công thức sau:

=RANDARRAY(10, 1, D1, D2, TRUE)

Tất nhiên, bạn vẫn có thể nhập trực tiếp ngày bắt đầu và kết thúc. Chỉ cần đảm bảo bạn nhập chúng ở định dạng mà Excel có thể hiểu:

=RANDARRAY(10, 1, “1/1/2020”, “12/31/2020”, TRUE)

Để tránh nhầm lẫn, bạn có thể sử dụng hàm DATE để nhập ngày tháng:

=RANDARRAY(10, 1, DATE(2020,1,1), DATE(2020,12,31), TRUE)

Cách tạo số ngẫu nhiên không trùng lặp

Mặc dù Excel 365 cung cấp 6 hàm hàm mới, nhưng vẫn không có hàm random ra những số không trùng lặp nhau.

Để xây dựng hàm Random number không trùng nhau trong Excel, bạn sẽ cần phải kết hợp một số hàm lại với nhau như hình dưới đây.

Tạo hàm Random số nguyên ngẫu nhiên bằng hàm RANDARRAY:

INDEX (UNIQUE (RANDARRAY ( n * 2, 1, min , max , TRUE)), SEQUENCE ( n ))

Tạo hàm Random số thập phân ngẫu nhiên bằng hàm RANDARRAY:

INDEX (UNIQUE(RANDARRAY ( n * 2, 1, min , max , FALSE)), SEQUENCE ( n ))

Trong đó:

 • N là số giá trị bạn muốn tạo.
 • Min là giá trị thấp nhất.
 • Max là giá trị cao nhất.

Ví dụ: để tạo ra 10 số nguyên ngẫu nhiên không có số trùng lặp, hãy sử dụng công thức này:

=INDEX(UNIQUE(RANDARRAY(20, 1, 1, 100, TRUE)), SEQUENCE(10))

Để tạo danh sách 10 số thập phân ngẫu nhiên không trùng nhau, hãy thay đổi TRUE thành FALSE trong đối số cuối cùng của hàm RANDARRAY hoặc chỉ cần bỏ qua đối số này:

=INDEX(UNIQUE(RANDARRAY(20, 1, 1, 100, FALSE)), SEQUENCE(10))

Các lỗi thường xảy ra khi sử dụng hàm Randarray trong Excel

Khi sử dụng công thức của hàm RANDARRAY của bạn trả về lỗi, đây là những lỗi thường xảy ra nhất:

Lỗi #SPILL

Như với bất kỳ hàm nào khác, lỗi #SPILL! lỗi thường gặp nhất có nghĩa là không có đủ không gian trong phạm vi ​​để hiển thị tất cả các kết quả. Chỉ cần xóa tất cả các ô trong phạm vi này và công thức của bạn sẽ tự động tính toán lại.

Lỗi #VALUE

Lỗi #VALUE! có thể xảy ra lỗi trong những trường hợp sau:

Nếu giá trị Max nhỏ hơn giá trị Min.
Đối số nào không phải là số.

Lỗi #NAME

Trong hầu hết các trường hợp, lỗi #NAME! lỗi chỉ ra một trong những điều sau:

Tên của hàm bị sai chính tả.
Hàm không áp dụng trong phiên bản Excel của bạn. Hãy nhớ rằng RANDARRAY hiện chỉ được hỗ trợ trong Excel 365.

Lỗi #CALC!

Một #CALC! xảy ra lỗi nếu đối số hàng hoặc cột nhỏ hơn 1 hoặc tham chiếu đến một ô trống.

Kết luận bài viết hướng dẫn hàm RANDARRAY trong Excel

Như vậy mình đã hướng dẫn bạn sử dụng hàm Randarray trong excel. Hàm Randarray là hàm tạo ra số ngẫu nhiên trong excel. Nhưng hàm Randarray chỉ được áp dụng cho phiên bản Excel 365. Ngoài ra, bạn có thể áp dụng các công thức và ví dụ như trên áp dụng vào công việc. Cảm ơn các bạn!

Các bài viết liên quan về Excel

Hướng Dẫn Dùng Hàm TRANSPOSE Trong Excel

Hàm RANDBETWEEN Excel – Áp Dụng Hàm RANDBETWEEN Gọi Tên Ngẫu Nhiên Sinh Viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *